Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

EKONOMICKÁ FORMA KÚRENIA
A CHLADENIA

Tepelné čerpadlo šetrí prírodu i peňaženku.

Tepelné čerpadlo zabezpečuje celoročnú efektívnu prevádzku s dokonalou tepelnou pohodou v zime a príjemným chladom v letných horúčavách. Účinnosť tepelných čerpadiel umožňuje ušetriť priemerne viac ako 30% vykurovacích nákladov a nákladov na ohrev teplej vody, pričom zabezpečí aj úlohu klimatizácie. Ekologické a veľmi ekonomické vykurovanie využíva aj nový obytný súbor Byty Žižkova v Košiciach kde sú inštalované tepelné čerpadlá vzduch - voda.

Vyberte si svoj vysnívaný trojizbový byt

Princíp tepelného čerpadla spočíva v presune energie z jedného miesta na druhé.

Tepelné čerpadlo pri svojej činnosti využíva ako zdroj tepla tepelnú energiu z okolitého prostredia (zem, voda, vzduch). V okolitom prostredí je tejto energie neobmedzené množstvo, problémom však je to, že túto energiu nevieme priamo využiť na vykurovanie objektu. Tepelné čerpadlo však pomocou základných fyzikálnych zákonov dokáže získané teplo z okolitého priestoru, zvýšiť na takú teplotnú úroveň, ktorá už je využiteľná na vykurovanie objektu, ohrev teplej úžitkovej vody alebo bazéna. K svojej činnosti potrebuje určité množstvo energie, najčastejšie elektrickej. V letnom období sa dá využiť tepelné čerpadlo na chladenie obytných priestorov.


Energia z prírody a zadarmo

Konštruktérom prvého tepelného čerpadla, ktoré možno ešte aj dnes považovať za revolučný spôsob vykurovania, je Slovák Aurel Stodola. Jeho čerpadlo z roku 1928 je najstaršie na svete a dodnes vykuruje radnicu vo švajčiarskom Zürichu. Toto čerpadlo typu voda/voda odoberá teplo z Zürišského jazera. Odobraná energia z prírody býva obvykle (1,5-4) x vyššia ako vlastná spotreba energie pre pohon a je ZADARMO. Budúcnosť vykurovacích systémov vedie k ekologickým a energeticky úsporným systémom – tepelným čerpadlám. Zdrojom energie tepelných čerpadiel je prirodzené teplo okolitého prostredia, čo je šetrný spôsob nielen pre životné prostredie, ale aj pre naše peňaženky. Získanie tepla z tohto netradičného zdroja energie – zo zeme, vody i vzduchu prostredníctvom tepelných čerpadiel predstavuje nový ekologický, energetický potenciál nízkoteplotnej energetiky.

Neváhajte a využite jedinečnú príležitosť

Vyberte si svoj vysnívaný trojizbový byt

Ako čerpadlo funguje:

Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu" vo vnútri (výparníku). Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky (kondenzátor). Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší.Tepelné čerpadlo teda energiu nevyrába, iba prečerpáva (odtiaľ pochádza jeho názov) na vyššiu teplotnú úroveň. Na vstupnej, tzv. primárnej strane tepelného čerpadla je vždy výmenník tepla nazývaný výparník. Sem sa pomocou vhodného teplonosného média (vzduch, voda, nemrznúca zmes) privádza nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia a do jeho druhej polovice sa tryskou expanzného ventilu vstrekuje pod veľkým tlakom kvapalné chladivo. Tlak vo výparníku za expanzným ventilom je nižší a kvapalné chladivo sa preto rýchlo odparuje. Tým sa celý výparník podchladzuje na teplotu nižšiu ako je teplota prostredia z ktorého odoberá teplo. Tým sa dosiahne to, že teplo zo „studenej“ strany ohrieva podchladený plyn a tento ohriaty, ale stále ešte studený plyn je nasávaný kompresorom. Tu platí druhá veta termodynamického zákona. Nasávaný plyn si so sebou nesie energiu získanú z okolitého prostredia. Po stlačení v kompresore sa plyn silno zahreje. V kompresore sa pridá k energii nesenej plynom ďalšia časť energie vo forme stratového tepla z elektromotora kompresora a teplo vzniknuté trením jeho pohyblivých častí. Stlačený plyn na výtlaku z kompresora dosiahne vyššiu teplotu ako voda vo vykurovacom systéme, a je vedený do sekundárneho výmenníka (kondenzátora), ktorým prúdi vykurovacia voda. V ňom horúci plyn skvapalní a odovzdá teplo chladnejšej vykurovacej vode.

Rozšírené vo vyspelom svete

Tepelné čerpadlá sa vyznačujú nízkou spotrebou energie, nulovými emisiami a mnohými ďalšími prednosťami. Tepelné čerpadlá sú stále viac používanými zariadeniami pre vykurovanie objektov v USA, Kanade, v Japonsku a v Škandinávii, v súčasnosti aj EU kde v lete slúžia k ochladzovaniu tj. ku klimatizácii domov a v zime k ich vykurovaniu. Tepelné čerpadlá sú v týchto krajinách bežnou záležitosťou a nikto sa tu už dnes nepýta na princíp ich činnosti, ale užívateľov skôr zaujíma miera ich efektívnosti, ktorá je rozhodujúca pre konečnú úsporu energie pre vykurovanie objektu.

Neustály rast cien spôsobí, že čím drahšie budú ceny energií, tým bude efektívnejšia prevádzka tepelných čerpadiel.